Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Uyuşmazlıkları
Ticari hayatın dinamik akışı içinde; hızla değişen mevzuatın yanı sıra idarenin ve yargı organlarının görüşleri de süreç içinde değişebilmektedir.

Özellikle, uygulama birliği olmayan veya takdir yetkisine dayalı işlemlerde; bazen işletmelerin kasıtlı bir eylemi olmasa da yüksek tutarlarda vergi ve ceza yükü riskiyle karşı karşıya kalınabilmektedir.  Bu gibi durumlarda, işletme ile idare arasında ihtilaf olması halinde ekibimiz işlemlerin tarhiyatından önce veya sonra inceleme ve dava danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Yargı kararlarının yakından takip edilmesi ve idari otoriteler ile yargı kararları arasındaki çelişkilerin tespit edilmesi, müşterilerimize hem uyuşmazlıkların çözümünde, hem de olası bir uyuşmazlık yaşanmadan önce tedbir alınması anlamında ciddi katkı sağlamaktadır. Yaşanabilecek bu tür çatışmaların her aşamasında, deneyimli ve kaliteli çalışanlarımız müşterilerimizin yanında olacaklardır.