Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri
Vefa, tam tasdik hizmeti dışında; işletmelere her türlü vergi ve ticari mevzuat ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti de vermektedir. Yıllık veya daha kısa süreli danışmanlık sözleşmeleri ile anlık bilgi paylaşımının yanı sıra muhasebeye dayalı belge ve defterler üzerinden de denetim danışmanlığı yapmaktadır.

Danışmanlık sürecinde müşterilere verilen görüşlerin öneminin farkında olarak onlara en güvenilir ve özel durumlarına en uygun çözümü sunmaktayız.

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla kurmak istediği şirketler için bilgi ve tecrübelerimiz ışığında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirket kuruluş işlemlerinden, karmaşık ortaklık yapısına uygun yönetim ve yetki belirlemesine, nevi değişikliğinden devir, bölünme işlemlerine kadar her türlü tescile konu işlemlerde danışmanlık yapmaktayız.