Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri
Bağımsız denetim, şirketlerin finansal tablo ve dipnotlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) dolayısı ile Türkiye Finansal Raporlama (TFRS) göre uygun olup olmadığı hususunda görüş verilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim çalışmalarımız Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun gerçekleştirilmektedir.