Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, ticari hayatta önemli değişiklikler olmuştur. Uzman kadromuzla Kanunun yazım aşamasından itibaren yoğun bir inceleme ve değerlendirme yapılarak süreç takip edilmiş ve ticaret mevzuatına tam hakimiyet sağlanmıştır.

Bu çerçevede, aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;
-Şirketlerin kuruluş ve faaliyete geçiş işlemleri
-Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşme, bölünme ve devir işlemleri
-Şirket genel kurul ve yönetim kurullarında önem arz eden iş ve işlemler
-Temettü dağıtımlarının Kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi
-Defter ve belgelerin TTK açısından uyumunun sağlanması
-Sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinin koordinasyonu ve gerekli raporların hazırlanması
-Teknik iflas, konkordato gibi özellikli hususların analizi