Sirküler 2017- 021 - Kdv, Ötv ve Damga Vergisi Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılması

Sirkülerimizin Konusunu “KDV, ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılması Hususu’’ Oluşturmaktadır.

KAPSAM :
2017 / 10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını kapsamaktadır.
03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 2017 / 003 numaralı Sirkülerimizde de yer alan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;
ü  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda,
ü   Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranının Tespitine İlişkin Kararda,
ü  ÖTV Kanununa ekli II ve IV sayılı listelerde,
değişiklikler yapılmıştı.
Söz konusu değişikliklerdeki indirim süresi ise 30 Nisan 2017 olarak belirlenmişti.
25/04/2017 Tarih ve 2017 / 10106 sayılı kararname ile ‘’30 Nisan 2017’’ ibaresi ‘’30 Eylül 2017’’ şeklinde değiştirilmiştir.

2017 / 003 seri numaralı Sirkülerimize ve ilgili değişikliğin yer aldığı Bakanlar Kurulu Kararı’na Sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.