Fatura Düzenleme Sınırı (V.U.K. MADDE:232)

(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

FATURA DÜZENLEME SINIRI (V.U.K. MADDE:232)(*)
YILLAR TUTAR İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
2015 880 VUK Genel Tebliği Sıra No:442
2014 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:432
2013 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:422
2012 770 VUK Genel Tebliği Sıra No:411
2011 700 VUK Genel Tebliği Sıra No:402